Menu stránky

Cvičenie

Nový kurz v Pezinku v Štúdiu Vitálka začína 15. a 17 .septembra 2020

12 stretnutí , 72.-eur                                                                      

Prihlasovanie na 0905 264 125, zaneta@arunka.sk

Nový kurz v Bratislave v Ráčiku  začína v spetembri a a skončív novembri Prihlasovanie len SMS Kristína 0907 726 961                      

Zámerom našich cvičení, ktoré prebiehajú hravou formou, je podpora psychických a motorických zručností dieťaťa s ohľadom na jednotlivé vekové kategórie. V skupinke sa citlivo zameriavame na individuálne schopnosti a potreby dieťaťa.

Mnohí rodičia prichádzajú na cvičenie najmä kvôli kontaktu dieťatka s rovesníkmi a učeniu sa základným sociálnym zručnostiam. Na hodinách podporujeme individualitu a  sebavedomie dieťatka v kolektíve rovesníkov, ale i dospelých. Posilňuje sa koncentrácia, spolupráca a akceptovanie pravidiel. Postupne sa posúvajú vlastné hranice sebamotiváciou i motiváciou z okolia. Na našich cvičenach vládne voľnosť a pochopenie k temperamentu a potrebám dieťatka. V bezpečnej blízkosti matky/otca , ale naplno v kolektíve zažíva dieťa radosť z vlastných úspechov a hry.

Významné je tiež prehlbovanie vzťahu dieťaťa s rodičom prostredníctvom spoločného prežívania hry, radostí a úspechov dieťaťa. Vzájomným „precítením sa“ pri spoločnom fyzickom cvičení sa podporuje dôvera medzi rodičom a dieťatkom. Zo skúseností mamičiek, ktoré u nás s deťmi dlhodobo cvičili, sú takéto deti pripravenejšie pre nástup do detského kolektívu / škôlka.

Čo všetko sa deti pri cvičení s nami naučia a zažijú

Práca s fitloptou

 • posilňovanie a uvoľňovanie svalstva.
  Zapájanie bežne nevyužívaných svalových partií a tých častí tela, ktoré pri bežných pohyboch zostávajú menej využívané a menej si ich dieťa uvedomuje (slabiny, chrbtové svalstvo, boky, vnútorná strana stehien a brušné svaly)
 • stimulácia kostrče a sedacích kostí, čo prispieva k správnemu držaniu tela
 • rovnováha
 • stimulácia zmyslového vnímania s využívaním netradičných cvikov a polôh (s rozšírením o ďalšie pohyby na nové vnímanie priestoru a orientácie v ňom

Pohybové hry v priestore

 • koordinácia pohybov, podpora pohybovej kreativity, uvoľnovanie emócií, uvedomovanie si častí tela a ich pomenovanie
 • spoločnou aktivitou posilňovanie zmyslu pre spoluprácu a pravidlá hry

Cvičenie s overballom

 • zameranie sa na správnu polohu chodidiel pri chôdzi a postavenie celých nožičiek.
 • správne držanie tela pomocou masírovania kostrče a sedacích svalov ale i hlavičky (uvedomenie si oboch koncov chrbtice)
 • masírovanie bruška, záhlavia a chodidiel

Hry s hudobnými nástrojmi a inými predmetmi

 • rozvoj jemnej motoriky (práca rúk a prstov), zvyšovanie pohyblivosti a citlivosti končatín, učenie sa a tréning „nových“ netradičných pohybov, koordinácia pohybov
 • sluchové podnety a rozvoj zmyslu pre rytmus

Masáže na žinenkách

 • dôraz na chodidlá s cieľom prevencie, prípadne zmiernenia ťažkostí s plochými nohami, podpora správneho postavenia chodidiel a uvedomenie si všetkých častí chodidiel
 • zvýšenie citlivosti a pohyblivosti rúk

Cviky so šatkami a bublinami

 • precvičovanie dychu a pohyblivosti pier a jazyka -podpora nácviku reči
 • koncentrácia
 • relaxácia

Využitie zrkadla v cvičebnom priestore

 • intenzívnejšie prežívanie cviku /pohybu
 • výraznejšie sebauvedomovanie si vlastnej osoby