Menu stránky

Tanec pre radosť

Tanec je prirodzenou cestou k radosti a spontánnosti. Posiluje väzbu medzi matkou a dieťatkom, rozvíja muzikalitu, rytmus, kreativitu a maminkám pomáha nabrať energiu v náročných dňoch s malými deťmi.

Deti si cez hudbu z rozličných kútov sveta rozširujú obzor nielen o pestrosť hudobného vyjadrenia, ale zároveň sa učia o kultúre, temperamente a zvyklostiach rôznych národov.

Nejde o žiadne klasické tanečné lekcie ani o drilovanie choreografií.
Na hodine sa strieda čas pre spoločný tanec s aktivitou len pre mamy a aktivitou len pre deti. Pre najmenšie miminká a ešte nechodiace deti je to hlavne spoločný čas v náručí matky alebo v šatke či nosiči. Pre už chodiace deti až deti do troch rokov je to čas zažívať so svojim vzorom - matkou radosť z pohybu.

Pre mamy je to šanca ukázať dieťaťku , že hoci je ich stredom vesmíru, aj ony potrebujú svoj priestor a vedia si ho naplno vychutnať.

Tanec je pravidelnou a neodmysliteľnou súčasťou hodín Cvičenia s deťmi.